Cursus

Cursusnummer: 17V26
Vakgebied: Religiewetenschappen
Locatie: Eindhoven
Seizoen: Voorjaar 2017
Dag: Maandag

Literatuur:
Een geannoteerde bibliografie van – niet verplichte – literatuur is onderdeel van de digitaal ter beschikking te stellen syllabus.

Tijd: 10.45 – 12.30 uur 

Cursusdata: 06-mrt., 13-mrt., 20-mrt., 27-mrt., 03-apr.

Prijs: € 170,00 (5 colleges van 2 x 45 minuten met 15 minuten pauze)

Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie

Opmerkingen: reservedatum inhaalcollege 10 april

Het ontstaan van de islam

Traditionele en kritische visies

De islam is de jongste en op één na grootste wereldgodsdienst. De invloed van de islam op de westerse beschaving kan, net als die van Grieken, Romeinen en het Christendom, nauwelijks worden overschat. De islam is op het ogenblik ook de godsdienst die zich mag ‘verheugen’ in de meeste controverses en kritiek. Net als bij alle andere godsdiensten, bestaan er over de islam zeer uiteenlopende visies, die elkaar niet altijd even goed verdragen.

Het doel van de cursus is basiskennis mee te geven over het ontstaan van en de variatie binnen de islam. Er is namelijk niet éen islam. Behalve Soennieten en Sji’ieten zijn er nog veel meer groeperingen binnen de islam ontstaan en binnen die groeperingen is ook weer sprake (geweest) van zeer diverse stromingen met hele eigen visies op het geloof. Al deze verschillende visies zijn van belang geweest in het proces dat heeft geleid tot de islam zoals we die nu kennen.

Daarnaast wil de cursus u laten kennismaken met de verschillende visies die er bestaan op het ontstaan van de islam. De nadruk ligt daarbij op de eerste drie eeuwen van de islamitische geschiedenis, de ‘formatieve periode’. Moslims hebben natuurlijk een eigen traditionele visie op het ontstaan van hun geloofsbeweging. Dat verhaal vormt de basis van de cursus. Maar daarnaast bestaan er ook meer kritische theorieën. Deze theorieën – van wilde speculaties tot zeer wetenschappelijke hypothesen – vertellen soms een heel ander verhaal over waar de islam vandaan komt of hoe de koran is ontstaan. Dergelijke theorieën zijn de laatste jaren ook veelvuldig in het nieuws.

De cursus behandelt de stof aan de hand van vier hoofdonderwerpen: de mensen die aan de wieg van de islam hebben gestaan, de (heilige) geschriften die een rol hebben gespeeld – en nog spelen – in de vorming van de islam, de schriftgeleerden die het islamitische gedachtengoed hebben ontwikkeld en ten slotte de wetenschappers die visies hebben ontwikkeld die afwijken van het traditionele verhaal. Dat zijn niet alleen westerse critici. Ook in de islamitische wereld zelf zijn alternatieve verhalen te vinden.

R.A.C. Kroes

R.A.C.  Kroes

Drs. Richard Kroes is begonnen als historicus en doorgegaan als archeoloog. Hij werkt in Leiden bij een archeologisch adviesbureau.Daarnaast geef hij cursussen bij Livius Onderwijs, HOVO Limburg en HOVO Rotterdam over de geschiedenis van de islam, islamitisch Spanje, de kruistochten, bijbel en koran.Hij beheerst bijbels Hebreeuws, spreekt Perzisch en is bezig met klassiek Arabisch en Akkadisch.

meer informatie

Toevoegen aan uw brochure

U kunt deze cursus toevoegen aan uw persoonlijke brochure door op de onderstaande knop te klikken. Vervolgens kunt de brochure
downloaden.

Toevoegen aan brochure

Sluiten