Leergangen

Keizers van het Romeinse Rijk

Tussen 27 v.Chr. en 476 na Chr. liggen vijf eeuwen Europese geschiedenis die werden gedomineerd door vorsten die we ‘keizers’ hebben genoemd, een woord dat tot die tijd eigenlijk niet bestond. Dat betekende dat er iets nieuws tot stand werd gebracht. Een nieuw bestuur en een nieuwe manier van denken over het heersen over een groot Europees gebied. Niet alle leiders waren daarin zeer succesvol, maar wel hebben ze, ieder op zijn eigen wijze, het keizerrijk én het keizerschap vorm gegeven. Hoe dat in zijn werk ging en welke bijdrage elke keizer aan die ontwikkeling heeft gegeven is de rode draad in deze leergang. De combinatie van topbestuurder en hoogste militaire machthebber bleek niet altijd een handige samensmelting van taken en we zullen zien dat diverse keizers daar op heel eigen wijze invulling aan hebben gegeven. Soms uit eigen keuze, soms omdat ze gedwongen werden door de omstandigheden waarmee het reusachtige rijk mee te maken kreeg. Behalve de binnenlandse politiek en de sociaal-economische gevolgen daarvan zorgden ontwikkelingen buiten het rijk vaak tot zodanig ingrijpende maatregelen dat het gehele bestuur daarvan uit balans dreigde te raken zoals in de derde en in de vijfde eeuw. Toch toonde het rijk zich tot het laatst veerkrachtig.

Cursustitel

Ondertitel

Korte Beschrijving

Seizoen/jaar

De keizers van de eerste eeuw.

 

 

Met horten en stoten ontwikkelde zich een nieuw bestuurssysteem.

Na het tumult van de eerste eeuw v.Chr. ontwikkelde Augustus een nieuw bestuursmodel dat pas langzaam in de eerste eeuw na Chr. een min of meer vaste vorm kreeg.

Voorjaar 2016

De keizers van de tweede eeuw.

 

 

Het Romeinse rijk op het hoogtepunt van zijn macht.

 

Door verstandige keuzes te maken zorgden de keizers van de tweede eeuw voor een ongekende bloei in economisch, sociaal en cultureel opzicht.

Najaar 2016

De keizers van de derde eeuw.

 

De eerste periode van verval van het Romeinse rijk.

Binnen- en buitenlandse ontwikkelingen waren ervoor verantwoordelijk dat het Romeinse Rijk in een diepe politieke en economische crisis terecht kwam. Het Rijk werd net op tijd gered door de invoering van een nieuw bestuursmodel.

Voorjaar 2017

De keizers van de vierde en vijfde eeuw.

 

 

Het Romeinse Rijk kent nieuwe hoogtepunten, maar kan het in het westen uiteindelijk niet meer redden.

 

De keizers van de vierde eeuw vonden in het christendom een belangrijke bondgenoot om het Rijk tot nieuwe bloei te brengen. In de vijfde eeuw konden zij echter de problemen die waren ontstaan niet langer meer de baas worden.

Najaar 2017

 

Sluiten