Leergangen

Geschiedenis van Nederland en België

De Lage Landen kennen een veelbewogen geschiedenis. Jagers/verzamelaars en later ook veehouders/akkerbouwers bevolkten het gebied in de prehistorie. Steeds duidelijker wordt de invloed van de Kelten in de brons- en ijzertijd. In de Romeinse tijd wonen de hier levende stammen in het grensgebied van het rijk. Het gebied werd bestuurd vanuit Rome, maar altijd was er de strijd met de Germaanse stammen ten noorden en oosten van de Rijn.

De tijd van de Franken breekt aan, maar in het noorden zijn de Friezen nog zelfstandig en leveren ze zelfs de eerste koningen in de Lage Landen. De rijksdelingen na de dood van Karel de Grote veroorzaken weer nieuwe conflictstof. Even is het gebied dat grofweg te vergelijken valt met de huidige Benelux een koninkrijk, daarna valt het weer uiteen.

De eerste impulsen van de middeleeuwse beschaving in Nederland kwamen vooral uit Vlaanderen en Brabant. In de zestiende eeuw volgt een nieuwe scheiding tussen Noord en Zuid. In het Noorden de Gouden Eeuw met zijn politieke problemen, in het Zuiden eerst de Spaanse en daarna de Oostenrijkse tijd. De kunstmatige samenvoeging van 1815 mislukt, maar ook na de scheiding van 1830 blijven Noord en Zuid ondanks alle verschillen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Cursustitel

Ondertitel

Korte Beschrijving

Seizoen/jaar

Oudheid en vroege middeleeuwen

De Lage Landen van de prehistorie tot de Franken

Van de oude stammen via de Romeinse tijd naar het rijk van Karel de Grote

2015 / I

De middeleeuwen

Machtstrijd, cultuur en burgerzin

De ontwikkeling van graafschappen, hertogdommen en steden en de rol van adel, kerk en burgerij

2015 / II

De Republiek en de Zuidelijke Nederlanden

Een eigen weg voor Noord en Zuiod

Rijkdom en politieke problemen in het Noorden, strijd om behoud van identiteit in het Zuiden

2016 / I

Van de Franse tijd tot nu

Kleine landen tussen de grote machten

De opbouw van de moderne staat in een wereld vol oorlog en geweld

2016 / II

Sluiten