Leergangen

Klassieke muziekgeschiedenis Eindhoven

De Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ zal meer dan twintig eeuwen klassieke muziek - van de theorieën van de oude Grieken tot de ‘minimal music’ van Philip Glass - op een begrijpelijke en overzichtelijke wijze behandelen, toelichten en met beeld- en geluidsfragmenten illustreren. De talrijke stromingen en hun exponenten die hebben bijgedragen tot de veelkleurige en boeiende westerse muzikale geschiedenis, worden in een brede cultuurhistorische context geplaatst. Voor iedereen die zich als liefhebber wil verdiepen in de ontwikkeling van de westerse klassieke muziek door de eeuwen heen, zal deze Leergang onmisbaar blijken!
De aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de Westerse klassieke muziek, met analyses van composities, met informatie over het leven van de bekendste componisten en met beschrijvingen van het culturele leven in de belangrijkste muzikale centra.  Klassiek zal hiermee nóg meer gaan leven!

Cursustitel

Ondertitel

Korte Beschrijving

 

Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ I. Van de Oudheid, via Mesopotamië, Egypte en de Antieken tot en met de Middeleeuwen

 

 

 

In de eerste cursus van de leergang komt de exotische muziek van de Primitieven, de Cultuurvolken en de Antieken aan de orde. Vervolgens maken de deelnemers kennis met de eenstemmige muziek van het Gregoriaans, maar ook van rondtrekkende zangers, zoals troubadours, trouvères, minnezangers en Meistersinger. De cursus eindigt dan met de ontwikkeling van de meerstemmige muziek in de Middeleeuwen, met aandacht voor de Ars antiqua van o.a. de Notre Dame School, de daarop volgende Ars nova en de invloed van de ‘Nederlanders’ op de (instrumentale) muziek van vóór de Renaissance.

Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ II. Renaissance, Barok en Rococo

 

 

 

 

In de tweede cursus van de leergang komen de vocale meerstemmigheid én de ontwikkeling van de instrumentale muziek van de Renaissance aan de orde. Vervolgens de vocale en instrumentale muziek van de Barok, met als hoogtepunt en synthese het leven en werk van componisten als Georg Friedrich Händel en  Johann Sebastian Bach. Tenslotte de muziek van het tijdperk van verlichting en galanterie, de Rococo, als voorbereiding op de prae-romantiek en het Classicisme.

 

Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ III. Van Classicisme, via de Romantiek naar de ‘Nieuwe Tijd’

 

 

 

In de derde cursus van de leergang wordt begonnen met de muziek uit Preklassiek en Klassiek, met als belangrijkste Weense vertegenwoordigers Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. Vervolgens ruime aandacht voor het leven en werk van Ludwig van Beethoven, waarna uitgebreid wordt stil gestaan bij de vocale en instrumentale muziek van de Romantiek. Dit als ‘voorportaal’ voor de verschillende nationale scholen en de opkomst van het het impressionisme en het expressionisme in de klassieke muziek. Tenslotte uitgebreide aandacht voor de vroeg-modernen, zoals Arnold Schönberg en Igor Strawinsky, gevolgd door een omvangrijk overzicht van de moderne klassieke muziek en haar verschillende stromingen uit de periode na 1920 met de hoofdtendensen van de muziek na 1950.

Sluiten