Leergangen

Europese geschiedenis

Zoals Odysseus de zeeën bevoer, zo doorkruisen wij de eeuwen vanaf de oudheid tot het heden. Om drieduizend jaar geschiedenis te kunnen overzien, moeten we zoeken naar de grote verbanden en de belangrijke omwentelingen. We beginnen in het oude Griekenland en vandaar via het Romeinse Rijk terechtkomen in het Europa van de vroege middeleeuwen.

Daarna onderzoeken we het verband tussen oudheid en middeleeuwen. Daarbij komen we natuurlijk de handel van de Feniciërs, de filosofie van de Grieken en het recht van de Romeinen. Wanneer de Franken eenmaal in de periode 500 tot 800 de basis leggen voor een nieuwe beschaving in West-Europa, dan ligt het erfgoed als het ware gereed om op te pakken en verder te dragen.

Binnen het Europa van Rome en Byzantium ontstaat vervolgens een unieke nieuwe cultuur. Onder de paraplu van een kerk ontstaan nationale staten met elk hun eigen karakter. In een reeks van gewelddadige revoluties worden stap voor stap de vrijheden bevochten die het moderne Europa kenmerken, politiek, persoonlijk, economisch en ideëel.

Leergangopbouw

Beschrijf uit welke cursussen de leergang zal bestaan.

Cursustitel

Korte Beschrijving

Seizoen/jaar

 

1: De eerste fundamenten: oudheid en vroege middeleeuwen

 

Over de prehistorie en de klassieke oudheid via het Romeinse Rijk tot Karel de Grote.

2017 / voorjaar

2: Europa krijgt vorm: de middeleeuwen

 

Vanaf de keizers van het Heilig Roomse Rijk en de Investituurstrijd tot aan de val van Byzantium en de opkomst van Moscovisch Rusland.

2017 / najaar

3. Elk land een eigen gezicht: de vorming van de naties

 

De grote keerpunten in de Europese geschiedenis van de Duitse Reformatie tot het Imperialisme in de negentiende eeuw.

2018 / voorjaar

4: Naar het moderne Europa

 

Over de beide wereldoorlogen en hun achtergronden, de Koude Oorlog en de ontwikkelingen van de val van de Muur.

2018 / najaar

Sluiten