Leergangen

Internationale politiek

Periodiek wordt een cursus aangeboden over recente ontwikkelingen in de internationale politiek bij de VN, Europa, de VS, Rusland en het Midden-Oosten, waarbij bij toerbeurt ook aandacht wordt besteed aan een werelddeel of regio. Voorts worden cursussen gegeven over actuele kwesties in de internationale politiek en de internationale betrekkingen.

De volgende cursussen zijn of worden gegeven in het kader van de leergang internationale politiek:

Turkije, tussen Europa en Azië

 

Cursustitel Ondertitel Seizoen/jaar
Ontwikkelingen in de internationale politiek Bijpraten over internationale kwesties Voorjaar 2005
Vrede en het recht Kan het recht de macht beteugelen? Najaar 2005
Ontwikkelingen in de internationale politiek Zwaar weer voor de internationale rechtsorde of klaart het op? Najaar 2006
Geschiedenis van Duitsland Thema's uit de 20e eeuw Voorjaar 2007
Van koude oorlog naar oorlog tegen terrorisme Achtergronden bij de huidige wereldpolitiek Voorjaar 2008
Kolonisatie en dekolonisatie Gevolgen in de Derde Wereld Najaar 2008
Afrika, het achtergebleven werelddeel Inhalen van de achterstand? Voorjaar 2009
De toestand in de wereld Ontwikkelingen in de internationale politiek Najaar 2009
Diplomatie, defensie en ontwikkelingssamenwerking   Najaar 2010
Genocide Interdisciplinaire beschouwingen Voorjaar 2011
Religie en politiek De relatie tussen religie en politiek, aspecten uit verleden en heden Najaar 2011
Staatshoofd en democratie Actuele zaken in historisch perspectief Voorjaar 2012
Turkijke, tussen Europa en Azië Geschiedenis en politiek van het Ottomaanse Rijk en het huidige Turkije Najaar 2012
Sluiten